Нашата отговорност

Ние се присъединихме и подписахме Европейската харта на Европейската Асоциация на  Производителите на Снаксове (ESA). ЕАПС (ESA) подкрепя изискванията на ЕС и се ангажира със спазването им, за да спомогне потребителите да имат избор на по-здравословни снаксове и да съдейства за развиването на по-здравословни навици сред децата. В рамките на хартата, подписана от ЕАПС (ESA) ние се ангажираме да не рекламираме пряко за деца под 12-годишна възраст по телевизията, в печатни издания или Интернет, освен ако продуктите не отговарят на следните критерии

а) Или да отговарят на всички изисквания (изискването касае данните за 1 порция)

 

Общо количесто мазнини ≤ 35%kcal
Наситени мастни киселини ≤ 10%kcal
Трансмазнини ≤ 0,5г
Натрий ≤ 290мг
Добавена захар ≤ 25%kcal

 

или

б) да сме постигнали поне 25% намаляване съдържанието на един от основните хранителни елементи в тези продукти:

 

  • Калории
  • Общо количество мазнини
  • Наситени мастни киселини
  • Натрий
  • Добавена захар

За целите на замерването намалението на стойностите е в сравнение с рецептите на продуктите от 2004. Това е годината, в която СЗО (Световната Здравна Организация) създаде Глобална Стратегия за Здраве, Хранене и Физическа Активност с цел да въздейства на производителите на хранителни продукти да предприемат действия за подобряване хранителните показатели на продуктите. В допълнение ние няма да се ангажираме с никакви търговски комуникации, свързани със снакс продукти в началните училища, освен в случаите, когато са с образователна цел, и са изрично изискани или съгласувани с училищната администрация.